Adaptační kurz

01. Únor 2018

INFORMACE A POKYNY K ADAPTAČNÍMU KURZU 2017

Adresa: Rekreační středisko - Zbraslavice 255, 285 21 Zbraslavice

Odjezd: 25.9.2017 (PONDĚLÍ). Sraz v 9:30 hod u konečné tramvají Smíchovské nádraží.  (stanice metra B). Odjezd v 10:00 hod.

Návrat: 27.9 2017 (STŘEDA) Smíchovské nádraží cca 15:00 hod.

 

PŘED ODJEZDEM ODEVZDAT U AUTOBUSU:

 1. Rodiči podepsané potvrzení o bezinfekčnosti a dobrém zdravotním stavu.
 2. Na zadní stranu bezinfekčnosti vypsat léky, které musí žák pravidelně užívat a jak často, alergie a další důležitá upozornění ke zdravotnímu stavu.

 

POVINNÁ VÝBAVA:

 1. Sportovní oblečení a obuv
 2. Pláštěnka
 3. Šátek
 4. Psací potřeby
 5. Kartička pojištěnce
 6. Léky

 

NA AK PLATÍ ZÁKAZ:

 1. Konzumace alkoholických nápojů.
 2. Kouření, užívání návykových látek.
 3. Opuštění objektu bez vědomí vedoucího kurzu.
 4. Navazování blízkého kontaktu s cizími osobami.

 

Při porušení zákazu bude postupováno podle školního řádu. (V krajním případě může dojít k vyloučení žáka z AK)

V příloze je ke stažení bezinfekčnost.

 

Způsob platby:

1 800,- Kč na účet školy 

100286704/0300, variabilní symbol 91718

Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení žáka.

Dokumenty ke stažení

Bezinfekčnost a pokyny

Aktuální akce

Zítra
 • Zítra nejsou žádné akce