Cesta k modernímu Ošetřovatelství XIX.

13. Září 2017

Konference proběhne 14.9.2017

V první části programu odborné konference s mezinárodní účastí, vystoupí i naši studenti - Soňa Nezbedová, Barbora Pospíšilová, Markéta Hodková.

Celý program je možné stáhnout níže v příloze.

 

PRVNÍ ČÁST PROGRAMU

REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ KONFERENCE (od 08:00 do 08:50 hod.)

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONFERENCE, kinosál FN Motol

moderuje: Mgr. Jana Nováková, MBA

MUDr. Pavel Budinský, Ph.D., MBA, pověřen jednáním za ředitele FN Motol

prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc., proděkan 2. LF UK

Mgr. Jana Nováková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN Motol

 

SESTRA A JEJÍ PROFESE - I. část, kinosál FN Motol

moderuje: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA

 

Profesní role a postavení sestry v české společnosti – pohled lékaře

prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.

2. lékařská fakulta, Univerzita Karlova

 

Problémy se sociálním statusem sestry ve společnosti

doc. PhDr. Jaroslav Koťa

Filosofická fakulta, Univerzita Karlova

 

Image sestry očami laickej verejnosti

PhDr. Oľga Kabátová, PhD., PhDr. Silvia Puteková, PhD.

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave

 

Autonómia v povolaní sestry

doc. PhDr. Monika Jankechová, PhD., MHA, PhDr. Zuzana Bystrická, PhD., Mgr. Katarína Pechová

Fakulta ošetrovateľstva a sociálnej práce sv. Ladislava Nové Zámky, VŠZaSP sv. Alžbety Bratislava

 

Když potká člověk člověka

Soňa Nezbedová (studentka)

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Praha 2

 

Mít kam jít

Barbora Pospíšilová, Markéta Hodková (studentky)

Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II. Praha 2

 

Dokumenty ke stažení

program-konference-xix.pdf

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce