Maturitní zkoušky

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce

1.12. 2017 - nejzazší termín podání přihlášek k maturitní zkoušce v jarním  zkušebním období školního roku 2017/2018 ředitelům škol 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (PUP) odevzdají spolu s přihláškou k MZ doporučení ŠPZ

 

Ředitelka Církevní střední zdravotnické školy Jana Pavla II. stanoví 

pro školní rok 2017/ 2018 níže uvedenou nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek:

 

Obor – Zdravotnický asistent, 53-41-M/01

školní vzdělávací program „Praktická sestra“

forma: denní, dálkové zkrácené studium

 

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška

 

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská etika – ústní maturitní zkouška

Somatologie – ústní maturitní zkouška

Informační a komunikační technologie – ústní maturitní zkouška s praktickou prezentací

Psychologie a komunikace – maturitní práce a její obhajoba

 

Rozpis témat pro jednotlivé předměty: 

- témata a okruhy k jednotlivým předmětům naleznete níže v sekci "Dokumenty ke stažení"

 

Termíny pro konání profilové maturitní zkoušky 

4.ZA – zdravotnický asistent – denní studium 

-  praktická zkouška z ošetřování nemocných 16.4. - 20.4. 2018

 

 2.ZD – zdravotnický asistent - dálkové zkrácené studium

- praktická zkouška z ošetřování nemocných 23.4. - 30.4. 2018

 

Upozornění: Uvedené termíny mohou být zkráceny dle počtu žáků, kteří budou připuštěni k maturitním zkouškám.

 

Ústní maturitní zkoušky společné části a profilové maturitní zkoušky:

4.ZA ústní zkouška z ošetřovatelství a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z CJL a ANJ

21. až 25. 5. 2018

 

2.ZD ústní zkouška z ošetřovatelství

21. 5. - 22. 5. 2018  

 

 

Upozornění: Uvedené termíny mohou být zkráceny dle počtu žáků, kteří budou připuštěni k maturitním zkouškám. 

 

Všechny důležité termíny zkoušek předmětů společné části najdete na:  www.novamaturita.cz  v části Maturitní kalendář 2018  

 

V přílohách níže naleznete Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce a témata k profilové maturitní zkoušce.

Aktuální akce

Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce