Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Maturitní zkoušky - PODZIM 2018

Přihlašování žáků k maturitní zkoušce

- předvyplněné přihlášky budou ve škole připraveny 13. 6. 2018, je nutný podpis maturujícího = osobní návštěva školy!!!

- nejzazší termín pro předání přihlášky k podzimnímu zkušebnímu období 25. 6. 2018

- poslední možný termín, kdy musí žák potvrdit správnost údajů uvedených ve výpisu z přihlášky k MZ 4. 7. 2018

- nejzazší termín pro odevzdání seznamu vybraných literárních děl pro ústní zkoušku z CJL 30. 6. 2018

 

Společná část maturitní zkoušky: 

Písemné zkoušky 3. 9. – 5. 9. 2018

Místo, termín a čas viz pozvánka, která bude doručena e-mailem 

 

Ústní maturitní zkoušky společné části: 12. 9. 2018

Přesný termín a čas pro jednotlivé žáky bude určen po opravných zkouškách na konci srpna.

 

Profilová maturitní zkouška

Povinné profilové maturitní zkoušky:

 

Termíny pro konání profilové maturitní zkoušky 

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška (pouze třída 2. ZD)  

-  5. 9. (příprava) a 6. 9. 2018 (zkouška)

 

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška 12. 9. 2018

Přesný termín a čas pro jednotlivé žáky bude určen po opravných zkouškách.

 

 

!!! MATURITA - JARO 2018 -  JIŽ PROBĚHLO !!!

Ředitelka Církevní střední zdravotnické školy Jana Pavla II. stanoví 

pro školní rok 2017/ 2018 níže uvedenou nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek:

 

Obor – Zdravotnický asistent, 53-41-M/01

školní vzdělávací program „Praktická sestra“

forma: denní, dálkové zkrácené studium

 

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška

 

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská etika – ústní maturitní zkouška

Somatologie – ústní maturitní zkouška

Informační a komunikační technologie – ústní maturitní zkouška s praktickou prezentací

Psychologie a komunikace – maturitní práce a její obhajoba

 

Rozpis témat pro jednotlivé předměty: 

- témata a okruhy k jednotlivým předmětům naleznete níže v sekci "Dokumenty ke stažení"

 

Termíny pro konání profilové maturitní zkoušky 

4.ZA – zdravotnický asistent – denní studium 

-  praktická zkouška z ošetřování nemocných 16.4. - 20.4. 2018

 

 2.ZD – zdravotnický asistent - dálkové zkrácené studium

- praktická zkouška z ošetřování nemocných 23.4. - 30.4. 2018

 

Upozornění: Uvedené termíny mohou být zkráceny dle počtu žáků, kteří budou připuštěni k maturitním zkouškám.

 

Ústní maturitní zkoušky společné části a profilové maturitní zkoušky:

4.ZA ústní zkouška z ošetřovatelství a ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky z CJL a ANJ

21. až 25. 5. 2018

 

2.ZD ústní zkouška z ošetřovatelství

21. 5. - 22. 5. 2018  

 

 

Upozornění: Uvedené termíny mohou být zkráceny dle počtu žáků, kteří budou připuštěni k maturitním zkouškám. 

 

Všechny důležité termíny zkoušek předmětů společné části najdete na:  www.novamaturita.cz  v části Maturitní kalendář 2018  

 

V přílohách níže naleznete Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce a témata k profilové maturitní zkoušce.

Aktuální akce

Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce