DENNÍ STUDIUM ČTYŘLETÉ

Obor: Zdravotnický asistent (53-41-M/01)

Školní vzdělávací program: Praktická sestra

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku denního studia pro školní rok 2018/2019

předpokládaný počet přijímaných žáků v prvním kole: 60

Řádně vyplněná přihláška k dennímu studiu včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dodají žádost o úpravu podmínek a doporučení školského poradenského zařízení o úpravě podmínek v přijímacím řízení. Termín odevzdání přihlášky do 1. 3. 2018

Jednotná přijímací zkouška - veškeré aktuální informace včetně testů najdete na www.CERMAT.cz  

Termíny jednotné přijímací zkoušky  -  1. termín 12. dubna, 2. termín 16. dubna 2018

Náhradní termín – 10. 5. a 11.5. 2018 

 

Školní část přijímacího řízení

- prospěch ze základní školy 8. třída a 1. pololetí 9. třídy včetně chování

- písemně doložené aktivity, úspěchy v soutěžích, diplomy z mimoškolní činnosti, účast a činnost v zájmových kroužcích

- motivační dopis - uchazečem vlastnoručně písemně vypracovaný záznam o svých zájmech, trávení volného času a motivaci k výkonu budoucího povolání (max. 2 strany formátu A4)

- zohledňujeme složení předmětů, bezproblémové chování a průměrný prospěch do 2,0 v 8. a 9. třídě

 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky se započítávají 60%,  

výsledky školní části přijímacího řízení se započítávají 40 %. 

PODROBNÁ KRITÉRIA NALEZNETE NÍŽE KE STAŽENÍ NEBO PŘÍMO ZDE

Informace pro uchazeče - cizince   naleznete níže v přílohách ke stažení nebo přímo ZDE

 

DÁLKOVÉ STUDIUM ZKRÁCENÉ DVOULETÉ

Obor: Zdravotnický asistent (53-41-M/01), 2-leté (pro ty, kteří úspěšně odmaturovali v jiném oboru)

Školní vzdělávací program: Praktická sestra

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku dvouletého dálkového zkráceného studia

předpokládaný počet přijímaných žáků: 30

Uchazeči dálkového zkráceného studia NEKONAJÍ jednotnou přijímací zkoušku

Řádně vyplněná přihláška k dálkovému studiu včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu.

Úspěšně vykonaná maturita v jiném oboru: uchazeči předkládají originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení - maturitní zkouška konaná na zahraniční škole nenahrazuje společnou část maturitní zkoušky

 

Morální a občanská bezúhonnost - uchazeči doloží výpisem z rejstříku trestů ne starším jak 3 měsíce

Předložení dokladů o pracovní praxi (bude zohledněno)

Poznámka: Uchazeči (cizinci), kteří  maturovali v zahraničí, nemohou být přijati k tomuto typu studia, protože jim dle stávající legislativy nemůže být uznána společná část maturitní zkoušky.

 

DÁLKOVÉ STUDIUM PĚTILETÉ PRO ZÍSKÁNÍ MATURITNÍHO VZDĚLÁNÍ

Obor: Sociální činnost(75-41-M/01), 5-leté (pro ty, kdo dosud nemají maturitní vzdělání)

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku dálkového studia

předpokládaný počet přijímaných žáků: 30

Řádně vyplněná přihláška k dálkovému studiu včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu, termín odevzdání přihlášky do 1. 3. 2018

Všichni uchazeči v 1. kole konají jednotnou přijímací zkoušku veškeré aktuální informace včetně testů najdete na www.CERMAT.cz  

Termíny jednotné přijímací zkoušky  -  1. termín 12. dubna, 2. termín 16. dubna 2018

Náhradní termín – 10. 5.  a 11. 5. 2018 

Ukončená povinná školní docházka: uchazeči předkládají originál nebo ověřenou kopii  vysvědčení z 9. třídy ZŠ s deklarační doložkou o ukončení ZŠ

Morální a občanská bezúhonnost - zletilí doloží výpisem z rejstříku trestů ne starším jak 3 měsíce, nezletilí podpisem zákonného zástupce na přihlášce

Předložení dokladů o předchozím vzdělávání (i nedokončeném) a pracovní praxi (bude zohledněno)

 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky se započítávají 60%,  

výsledky školní části přijímacího řízení se započítávají 40 %.

Podrobná kritéria budou zveřejněna v termínu dle platné legislativy do 31. ledna 2018  

  

 

Další informace získáte u zástupkyně ředitelky

PhDr. Martina Margaritovová, tel.: 224 943 108

 

Aktuální akce

Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce