DENNÍ STUDIUM ČTYŘLETÉ

Obor: Zdravotnický asistent (53-41-M/01)

Školní vzdělávací program: Praktická sestra

 

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku denního studia

předpokládaný počet přijímaných žáků: 60

řádně vyplněná přihláška k dennímu studiu včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu

prospěch ze základní školy 8. třída a 1. pololetí 9. třídy včetně chování

písemně doložené aktivity, úspěchy v soutěžích, diplomy z mimoškolní činnosti, účast a činnost v zájmových kroužcích

motivační dopis - uchazečem vlastnoručně písemně vypracovaný záznam o svých zájmech, trávení volného času a motivaci k výkonu budoucího povolání (max. 2 strany formátu A4)

zohledňujeme bezproblémové chování a průměrný prospěch do 2,0 v 8. a 9. třídě

 

Pro školní rok 2018/2019 bude aktualizováno.

 

DÁLKOVÉ STUDIUM ZKRÁCENÉ DVOULETÉ

Obor: Zdravotnický asistent (53-41-M/01), 2-leté (pro ty, kteří úspěšně odmaturovali v jiném oboru)

Školní vzdělávací program: Praktická sestra

 

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku dvouletého dálkového zkráceného studia

předpokládaný počet přijímaných žáků: 30

řádně vyplněná přihláška k dálkovému studiu včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu

úspěšně vykonaná maturita v jiném oboru: uchazeči předkládají originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení - maturitní zkouška konaná na zahraniční škole nenahrazuje společnou část maturitní zkoušky

morální a občanská bezúhonnost - uchazeči doloží výpisem z rejstříku trestů ne starším jak 3 měsíce

předložení dokladů o předchozím vzdělávání (i nedokončeném) a pracovní praxi (bude zohledněno)

 

Pro školní rok 2018/2019 bude aktualizováno.

 

DÁLKOVÉ STUDIUM PĚTILETÉ PRO ZÍSKÁNÍ MATURITNÍHO VZDĚLÁNÍ

Obor: Sociální činnost(75-41-M/01), 5-leté (pro ty, kdo dosud nemají maturitní vzdělání)

 

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku dálkového studia

předpokládaný počet přijímaných žáků ve 2. kole: 30

řádně vyplněná přihláška k dálkovému studiu včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu

ukončená povinná školní docházka: uchazeči předkládají originál nebo ověřenou kopii vysvědčení z 9. třídy ZŠ s deklarační doložkou o ukončení ZŠ

morální a občanská bezúhonnost - zletilí doloží výpisem z rejstříku trestů ne starším jak 3 měsíce, nezletilí podpisem zákonného zástupce na přihlášce

předložení dokladů o předchozím vzdělávání (i nedokončeném) a pracovní praxi (bude zohledněno)

podrobná kriteria přijímacího řízení na pětileté dálkové studium

 

Pro školní rok 2018/2019 bude aktualizováno.

 

Další informace získáte u zástupkyně ředitelky

PhDr. Martina Margaritovová, tel.: 224 943 108

 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce