Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

PODMÍNKY PŘIJETÍ A TERMÍNY PRO ROK 2019/2020 - BUDE POSTUPNĚ AKTUALIZOVÁNO

DENNÍ STUDIUM ČTYŘLETÉ

Obor: Zdravotnický asistent (53-41-M/01)

Školní vzdělávací program: Praktická sestra

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku denního studia pro školní rok 2018/2019

předpokládaný počet přijímaných žáků v prvním kole: 60

Řádně vyplněná přihláška k dennímu studiu včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dodají žádost o úpravu podmínek a doporučení školského poradenského zařízení o úpravě podmínek v přijímacím řízení. Termín odevzdání přihlášky do 1. 3. 2018

Jednotná přijímací zkouška - veškeré aktuální informace včetně testů najdete na www.CERMAT.cz  

Termíny jednotné přijímací zkoušky  -  1. termín 12. dubna, 2. termín 16. dubna 2018

Náhradní termín – 10. 5. a 11.5. 2018 

 

Školní část přijímacího řízení

- prospěch ze základní školy 8. třída a 1. pololetí 9. třídy včetně chování

- písemně doložené aktivity, úspěchy v soutěžích, diplomy z mimoškolní činnosti, účast a činnost v zájmových kroužcích

- motivační dopis - uchazečem vlastnoručně písemně vypracovaný záznam o svých zájmech, trávení volného času a motivaci k výkonu budoucího povolání (max. 2 strany formátu A4)

- zohledňujeme složení předmětů, bezproblémové chování a průměrný prospěch do 2,0 v 8. a 9. třídě

 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky se započítávají 60%,  

výsledky školní části přijímacího řízení se započítávají 40 %. 

PODROBNÁ KRITÉRIA NALEZNETE NÍŽE KE STAŽENÍ NEBO PŘÍMO ZDE

PODROBNÁ KRITÉRIA PRO DALŠÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NALEZNETE NÍŽE KE STAŽENÍ NEBO PŘÍMO ZDE

Informace pro uchazeče - cizince   naleznete níže v přílohách ke stažení nebo přímo ZDE

 

DÁLKOVÉ STUDIUM ZKRÁCENÉ DVOULETÉ

Obor: Zdravotnický asistent (53-41-M/01), 2-leté (pro ty, kteří úspěšně odmaturovali v jiném oboru)

Školní vzdělávací program: Praktická sestra

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku dvouletého dálkového zkráceného studia

předpokládaný počet přijímaných žáků: 30

Uchazeči dálkového zkráceného studia NEKONAJÍ jednotnou přijímací zkoušku

Řádně vyplněná přihláška k dálkovému studiu včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu.

Úspěšně vykonaná maturita v jiném oboru: uchazeči předkládají originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení - maturitní zkouška konaná na zahraniční škole nenahrazuje společnou část maturitní zkoušky

 

Morální a občanská bezúhonnost - uchazeči doloží výpisem z rejstříku trestů ne starším jak 3 měsíce

Předložení dokladů o pracovní praxi (bude zohledněno)

Poznámka: Uchazeči (cizinci), kteří  maturovali v zahraničí, nemohou být přijati k tomuto typu studia, protože jim dle stávající legislativy nemůže být uznána společná část maturitní zkoušky.

 

 

Informace – výsledky přijímacího řízení

V souladu s vyhláškou o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání bude rozhodnutí o přijetí vydáno na vyžádání ve škole. Přijatí uchazeči odevzdají zápisové lístky do deseti pracovních dnů. Nepřijatým uchazečům bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou se lhůtou pro odvolání.

Zápisový lístek vydává žákům základní škola, starším uchazečům krajský úřad podle místa bydliště (školský odbor Magistrátu Hlavního města Prahy, případně Středočeského kraje).

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v souladu se školskými předpisy ve škole a na webových stránkách školy pod registračními čísly. Od tohoto dne běží lhůta pro odevzdání zápisového lístku, která je 10 pracovních dnů. V případě, že uchazeč neodevzdá zápisový lístek ve stanovené lhůtě, vzdává se práva na přijetí a na jeho místo může být přijat jiný žák.

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů 

(podle § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 

Další informace získáte u zástupkyně ředitelky

PhDr. Martina Margaritovová, tel.: 224 943 108

 

Aktuální akce

Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce