Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 53-41-M/01 - čtyřleté maturitní denní studium

Absolvent / absolventka připraven k výkonu práce středního zdravotnického pracovníka, který pod odborným dohledem, nebo pod přímým vedením všeobecné sestry nebo lékaře poskytuje ošetřovatelskou péči dětem i dospělým a podílí se na preventivní, diagnostické, neodkladné, léčebné, rehabilitační a dispenzární péči v rozsahu své odborné způsobilosti stanovené vyhláškou MZ ČR.

Absolvent / absolventka se uplatní v různých zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, např. v nemocnici, na poliklinikách a v lékařských nebo ošetřovatelských centrech, v ordinacích praktických nebo odborných lékařů a v domácí ošetřovatelské péči, v léčebnách dlouhodobě nemocných, zařízeních hospicové a respitní péče. Jako zdravotnický pracovník se uplatní také v zařízeních sociální péče a služeb (např. v domovech sociální péče, ve stacionářích pro osoby se zdravotním postižením, v zařízeních pro seniory aj.).

informační video oboru

 

ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT 53-41-M/01 - dálkové dvouleté zkrácené studium (určeno pro abslovnety jiného maturitního oboru)

Uchazeči získají úplné střední odborné vzdělání s maturitou v oboru zdravotnický asistent. Získání této kvalifikace umožní absolventům uplatnění ve zdravotnických zařízeních, ambulantních zařízeních, v domácí péči i v zařízeních poskytujících sociální služby. Studium je ukončeno profilovou částí maturity z předmětu ošetřovatelství a praktickou maturitní zkouškou z předmětu ošetřování nemocných.

 

SOCIÁLNÍ ČINNOST 75-41-M/01 - dálkové pětileté maturitní studium

Absolvent získává odborné kompetence, které mu umožní prosazení na trhu práce:

podílet se na zajišťování sociálních služeb – rezidenčních i komunitních – řízení, poradenství, krizová intervence

poskytovat přímou pomoc klientům sociálních služeb v zařízeních i v domácím prostředí

provádět základní výchovnou nepedagogickou činnost podporující soběstačnost a sociální aktivizaci klientů a aktivní využívání volného času

ZÍSKÁVÁ ODBORNOU ZPŮSOBILOST PRO VÁZANOU ŽIVNOST Péče o dítě do 3 let věku v denním režimu dle přílohy zákona 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (ve znění pozdějších předpisů). Absolvent může pokračovat ve studiu na vyšších a vysokých školách. 

 

 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce