Školné studenti denního studia neplatí. Studenti a rodiče podporují školu sponzorskými dary.

 

Studenti denního studia mohou zaslat příspěvek škole na bankovní účet 100286704/0300

variabilní symbol 21718

Zpráva pro příjemce : Jméno a Příjmení

 

 

Studenti dálkového studia školné platí, informace o výšší školného pro dálkové studenty naleznete niže v příloze.

 

Aktuální akce

Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce