Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK
Popis Datum od Datum do Bližší popis
Nástup do školy 1.9.2022   Nástup do školy
Třídní schůzky 14.9.2022   Třídní schůzky pro 1. ročníky  v 17,00 hodin
Mše 16.9.2022   Mše sv. v Katedrále sv. Víta, Vojtěcha a Václava 10,00 hodin – výročí sv. Ludmily
Maturita 23.9.2022   Prokazatelné seznámení žáků 4. ročníku s  „Kánonem“ literárních děl k SČ MZ, stvrzení podpisem žáka
Ředitelské volno 29.9.2022 30.9.2022 Volno udělené ředitelkou školy
Pedagogická rada 13.10.2022   Pedagogická rada v 15,00 hodin
Prázdniny 26.10.2022 27.10.2022 Podzimní prázdniny
Mše 4.11.2022   Mše sv. za zemřelé kolegy a kolegyně, žáky a všechny věrné zemřelé; k Památce zemřelých, 15,00 Vyšehrad
Den otevřených dveří 9.11.2022   Den otevřených dveří od 17,00 hodin
Primární prevence 9.11.2022   Primární prevence třídy 2. SČ 
Primární prevence 12.11.2022   Primární prevence třídy 1. SČ 
Primární prevence 16.11.2022   Primární prevence třídy 1. VČ
Primární prevence 23.11.2022   Primární prevence třídy 1. PA
Pedagogická rada 24.11.2022   Čtvrtletní pedagogická rada v 15,00 hodin 
Mše 1.12.2022   Mše sv. na začátek adventní doby
Maturita 1.12.2022   Uzávěrka podání přihlášek k MZ žáky ředitelce školy (nejzazší termín)
Den otevřených dveří 8.12.2022   Den otevřených dveří od 17,00 hodin
Přednáška 10.12.2022   Přednáška Mgr. Váchy „HIV, to je tvá volba“ pro 1. ročníky
Maturita 17.12.2022   Žák obdrží výpis z přihlášky k MZ a potvrdí správnost údajů svým podpisem (nejzazší termín)
Mše 18.12.2022   Vánoční mše sv. v kostele sv. Ignáce v 11,00 hodin
Besídka 18.12.2022   Vánoční besídka tříd 
Prázdniny 20.12.2022 2.1.2023 Vánoční prázdniny
Nástup do školy 3.1.2023   Nástup do školy
Maturitní ples 15.1.2023   Maturitní ples 4. ročníků obou středních škol v Lucerně 
Uzavření klasifikace  17.1.2023   Uzavření klasifikace - zápis známek do třídních výkazů v Bakalářích
Den otevřených dveří 19.1.2023   Den otevřených dveří od 17,00 hodin
Absolutoria 22.1.2023 29.1.2023 Řádný termín absolutorií VOŠZ SŘMR
Odborná praxe  24.1.2023 28.1.2023 Odborná praxe 4. ročníků
Pedagogická rada 26.1.2023   Pedagogická rada v 15:00
Vydání výpisů z vysvědčení 31.1.2023   Vydání výpisů z vysvědčení
Přijímací řízení 31.1.2023   Zveřejnění kritérií přijímacího řízení – 1. kolo
Prázdniny 4.2.2023   Pololetní prázdniny
Lyžařský kurz 20.2.2023 26.2.2023 Lyžařský kurz v Herlíkovicích - může být upřesněno
Přijímací řízení 1.3.2023   Nejzazší termín pro podání přihlášek do 1.kola přijímacího řízení
Maturita  25.3.2023   Odevzdání žákem vytvořeného vlastního seznamu literárních děl k ÚMZ 
Maturita 4.4.2023 . Písemná práce z Českého jazyka profilové části MZ
Maturita 5.4.2023   Písemná práce z Anglického jazyka profilové části MZ
Třídní schůzky 6.4.2023   Třídní schůzky 1. – 4. ročníků v 17,00 hodin
Pedagogická rada 6.4.2023   Pedagogická rada 3. čtvrtletí
Přijímací řízení 12.4.2023   1. Termín přijímacího řízení
Přijímací řízení 13.4.2023   2. Termín přijímacího řízení
Prázdniny 14.4.2023 18.4.2023 Velikonoční prázdniny
Maturita 2.5.2023 5.5.2023 Didaktické testy - jarní zkušební období
Uzavření klasifikace 3.5.2023   Uzavření klasifikace třídy 2.ZD
Uzavření klasifikace 6.5.2023   Uzavření klasifikace třídy 4. ZA a 4.SČ 
Maturita 9.5.2023 13.5.2023 Přípravný týden 2. ZD
Maturita 9.5.2023 13.5.2023 Praktická MZ profilové části 4.ZA 
Maturita 10.5.2023 13.5.2023 Praktická MZ profilové části 4.SČ
Uzavření klasifikace 13.5.2023   Uzavření klasifikace třídy 4.VČ
Maturita 16.5.2023 19.5.2023 Praktická MZ profilové části 4.VČ
Maturita 16.5.2023 20.5.2023 Praktická MZ profilové části 2.ZD
Maturita 16.5.2023 20.5.2023 Přípravný týden 4.ZA a 4.SČ
Maturita 20.5.2023 26.5.2023 Přípravný týden 4.VČ
Uzavření klasifikace 20.5.2023   Uzavření klasifikace 3.ZA mimo OSN
Uzavření klasifikace  20.5.2023   Uzavření klasifikace 3.VČ mimo VES 
Uzavření klasifikace  20.5.2023   Uzavření klasifikace 3.SČ mimo PEC 
Maturita 23.5.2023 25.5.2023 Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4.SČ 
Maturita 23.5.2023 24.5.2023 Profilové zkoušky 2.ZD 
Maturita 23.5.2023 27.5.2023 Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4.ZA
Odborná praxe  23.5.2023 24.6.2023 Odborná praxe 3.ZA 
Odborná praxe  23.5.2023 24.6.2023 Odborná praxe 3.SČ a 3.VČ
Maturita 27.5.2023 31.5.2023 Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4.VČ 
Odborná praxe  13.6.2023 24.6.2023 Odborná praxe 1.PD
Absolutoria 15.6.2023 19.6.2023 Řádný termín absolutorií VOŠZ SŘMR
Uzavření klasifikace  21.6.2023   Uzavření klasifikace - zápis známek do třídních výkazů v Bakalářích
Pedagogická rada 22.6.2023   Klasifikační pedagogická rada 2. pololetí 
Vodácky kurz 25.6.2023 28.6.2023 Vodácky kurz - může být upresněno
Maturita 25.6.2023   Uzávěrka podání přihlášek k MZ žáky ředitelce školy (nejzazší termín) - PODZIMNÍ TERMÍN
Maturita 25.6.2023   Zveřejnění nabídky zkoušek profilové části MZ  pro školní rok 2022/2023 (třetí ročníky CSZŠ a SOŠS
Mše 29.6.2023   Mše svatá při příležitosti zakončení školního roku - 11,00 hod
Maturita 30.6.2023   Podání přihlášek do CZVV ředitelkou školy pro podzimní termín
Maturita 31.12.2023   Nejzazší termín určení jednotného zkušebního schématu pro konání didaktických testů a písemných prací, jarní termín

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce