Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

 

Prosinec 2019

Adventní soutěž ve výzdobě učeben

Adventní poznávací zájezd – termín bude upřesněn 

Vánoční turnaj v odbíjené – termín bude upřesněn

1. 12. 2019

• Uzávěrka podání přihlášek k MZ žáky ředitelce školy (nejzazší termín)

4. 12. 2019

• Předmětová komise cizích jazyků 

• Předmětová komise českého jazyka

12. 12. 2019

• Program primární prevence pro 1. ročníky obou středních škol „HIV je Tvá volba“ – 1. – 4. vyučovací hodina (1. APS + 1. BPS à 2 hodiny, 1. SČ + 1.VČ à 2. hodiny)

• Den otevřených dveří od 17,00 hodin (2. termín – čtvrtek)

16. 12. 2019

• Divadelní představení D 21 – Ch. Dickens „Vánoční koleda“, pro 3. ročníky nebo 2. ročníky (80 míst)

19. 12. 2019

• Vánoční mše sv. v kostele sv. Ignáce v 10,30 hodin, vánoční besídka tříd (čtvrtek)

19. 12. 2019

• Žák obdrží výpis z přihlášky k MZ a potvrdí správnost údajů svým podpisem v „Protokolu o předání výpisu z přihlášek k MZ“, (nejzazší termín)

23. 12. 2019 – 5. 1. 2020

• Vánoční prázdniny

31. 12. 2019

• Nejzazší termín určení jednotného zkušebního schématu pro konání didaktických testů a písemných prací společné části jarního období (MŠMT)

 

Leden 2020

6. 1. 2020

• Nástup do školy 

6. 1. – 17. 1. 2020

• Souvislá OSN praxe třídy 2. ZD

17. 1. 2020

• Uzavření klasifikace 3. + 4. ročníků SOŠS + 4. ročníku CSZŠ

• Odevzdat podklady ke klasifikaci obou středních škol výchovným poradcům – neprospěch, neklasifikovaní + výchovné problémy (třídní učitelé)

18. 1. 2020

• Maturitní ples 4. ročníků obou středních škol v Lucerně (společně s SPŠE Fr. Křižíka)

20. 1. – 24. 1. 2020

• Souvislá odborná praxe 3. + 4. ročníků SOŠS + 4. ročníku CSZŠ

21. 1. 2020

• Den otevřených dveří od 17,00 hod. (3. termín – úterý)

24. 1. 2020

• Uzavření klasifikace ostatních tříd SOŠS + CSZŠ, zápis do třídních výkazů v Bakalářích (do 12,00 hodin)

27. 1. 2020  –  (pondělí )

• Pedagogická rada v 15,00 hodin

28. 1. – 29. 1. 2020  

• Tisk výpisů z vysvědčení

30. 1. 2020 

• Vydání výpisů z vysvědčení 

• Zveřejnění kritérií přijímacího řízení – 1. kolo

31. 1. 2020

• Pololetní prázdniny

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 4. ročníků středních škol s vedením školy

 

Únor 2020 

2. 2. – 8. 2. 2020

• Lyžařský kurz žáků obou středních škol

7. 2. 2020

• Ukončení třídních kol „Psychologické olympiády“, téma „Můj velký sen“

17. 2. – 23. 2. 2020

• Jarní prázdniny

26. 2. 2020

• Předmětová komise společenskovědní

• Odevzdání prací pro školní kolo „Den psychologie – „Můj velký sen“

• Popeleční středa – mše svatá k začátku postní doby

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 3. ročníků středních škol s vedením školy

 

Březen 2020

Krajské kolo „Den psychologie – „Síla okamžiku“ – termín bude upřesněn (SZŠ Ruská)

1. 3. 2020

• Nejzazší termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacích zkoušek na střední školy 

6. 3. 2020

• Školní kolo „Den psychologie – „Můj velký sen“

11. 3. 2020

• Odborná předmětová komise pro zdravotnické předměty

• Předmětová komise ICT + MAT + přírodních věd , Předmětová komise cizích jazyků 

18. 3. 2020

• Provozní porada 

27. 3. 2020

• Odevzdání žákem vytvořeného vlastního seznamu literárních děl k ÚMZ 

31. 3. 2020

• Nejzazší termín jmenování místopředsedy a členů maturitních komisí ředitelem školy pro jarní zkušební období

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 2. ročníků středních škol s vedením školy

 

Harmonogram bude průběžně doplňován.

 

 

 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce