Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

 

Říjen

Primární prevence 1. ročníky – termíny budou určeny.

Do 15. 10. 2018 odevzdání výročních zpráv všech škol (před tím nutno schválit školskou radou – termín schůze bude aktuálně upřesněn podle možností zřizovatelů).

Termín předložení návrhů nových otázek k absolutoriu z odborných předmětů 

(do elektronického oběžníku).

3. 10. 2018

• Provozní porada všech škol + pedagogická rada VOŠZ  v 15,00 hodin

10. 10. 2018

• Předmětová komise společenskovědní

• Předmětová komise křesťanské nauky

• Předmětová komise zdravotnických předmětů

17. 10. 2018

• Imatrikulace prvních ročníků obou středních škol

29. 10. – 30. 10. 2018

• Podzimní prázdniny

31. 10. 2018

• Ukončení 2. opravných termínů VOŠZ SŘMR za letní období školního roku 2017/2018

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 4. ročníků středních škol s vedením školy

• Čtvrtý týden schůzka zástupců žáků 3. ročníků středních škol s vedením škol

• Schůzka vedení školy s Radou studentů VOŠZ SŘMR – termín bude upřesněn po dohodě se studenty

 

Listopad 2018

2. 11. 2018

• Nejzazší termín odevzdání absolventských prací třídy 4. B kombinované studium VOŠZ 

7. 11. 2018 

• Mše sv. za zemřelé kolegy a kolegyně, žáky a všechny věrné zemřelé; 

k Památce zemřelých 

7. 11. 2018

• Předmětová komise ICT + MAT + přírodních věd

15. 11. 2018

• Den otevřených dveří od 17,00 hodin (1. termín – čtvrtek)

21. 11. 2018

• Čtvrtletní pedagogická rada v 15,00 hodin (středa)

• Třídní schůzky 1. – 4. ročníků pro rodiče obou středních škol v 17,00 hodin

21. 11. 2018

• Výročí 150 let založení Kongregace Dcer Božské Lásky

28. 11. 2018

• Předmětová komise pro sociální předměty

• Mše sv. na začátek adventní doby

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 2. ročníků středních škol s vedením školy 

• Třetí týden schůzka zástupců žáků 1. ročníků středních škol s vedením školy

 

Prosinec 2018

Adventní soutěž ve výzdobě učeben

Adventní poznávací zájezd – termín bude upřesněn 

Vánoční turnaj v odbíjené – termín bude upřesněn

1. 12. 2018

• Uzávěrka podání přihlášek k MZ žáky ředitelce školy (nejzazší termín)

11. 12. 2018

• Den otevřených dveří od 17,00 hodin (2. termín – úterý)

5. 12. 2018

• Předmětová komise cizích jazyků 

• Předmětová komise českého jazyka

20. 12. 2018

• Vánoční mše sv. v kostele sv. Ignáce v 10,30 hodin, vánoční besídka tříd (čtvrtek)

20. 12. 2018

• Žák obdrží výpis z přihlášky k MZ a potvrdí správnost údajů svým podpisem 

v „Protokolu o předání výpisu z přihlášek k MZ“, (nejzazší termín)

21. 12. 2018

• Volno udělené ředitelkou školy

22. 12. 2018 – 2. 1. 2019

• Vánoční prázdniny

31. 12. 2018

• Nejzazší termín určení jednotného zkušebního schématu pro konání didaktických testů a písemných prací společné části jarního období (MŠMT)

• Schůzka vedení školy s Radou studentů VOŠZ SŘMR – termín bude upřesněn po dohodě se studenty

 

Leden 2019

Maturitní ples 4. ročníků obou středních škol v Lucerně – termín bude upřesněn

3. 1. 2019

• Nástup do školy (čtvrtek)

….. 1. – 5. 1. 2019

• Tříkrálová sbírka

7. 1. – 18. 1. 2019

• Souvislá OSN praxe třídy 2. ZD

17. 1. 2019

• Program primární prevence pro 1. ročníky obou středních škol „Nebezpečí v kyberprostoru“ – 1. – 4. vyučovací hodina (1. ZA à 2 hodiny, 

1. SČ + 1.VČ à 2. hodiny)

18. 1. 2019

• Uzavření klasifikace 3. + 4. ročníků SOŠS + 4. ročníku CSZŠ

• Odevzdat podklady ke klasifikaci obou středních škol výchovným poradcům – neprospěch, neklasifikovaní + výchovné problémy (třídní učitelé)

19. 1. 2018

• Maturitní ples pro 4. ročníky obou středních škol (společný s SPŠE Fr. Křižíka)

21. 1. – 25. 1. 2019

• Souvislá odborná praxe 3. + 4. ročníků SOŠS + 4. ročníku CSZŠ

22. 1. 2019

• Uzavření klasifikace ostatních tříd SOŠS + CSZŠ

23. 1. 2019 

• Pedagogická rada v 15,00 hodin

20. 1. 2019

• Maturitní ples 4. ročníků obou středních škol v Lucerně 

21. 1. – 25. 1. 2019

• Souvislá odborná praxe 4. ročníku CSZŠ

23. 1. 2019 (úterý)

• Uzavření klasifikace, zápis do třídních výkazů v Bakalářích

• Pololetní klasifikační porada v 15,00 hod.

24. 1. 2019

• Den otevřených dveří od 17,00 hod. (3. termín – čtvrtek)

25. 1. – 29. 1. 2019  

• Tisk výpisů z vysvědčení

28. 1. – 31. 1. 2019

• Řádný termín absolutoria třídy 4. B – kombinované studium VOŠZ

31. 1. 2019 

• Vydání výpisů z vysvědčení 

• Zveřejnění kritérií přijímacího řízení – 1. kolo 

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 4. ročníků středních škol s vedením školy

 

Únor 2019

1. 2. 2019 

• Pololetní prázdniny

8. 2. 2019

• Ukončení třídních kol „Psychologické olympiády“, téma „Síla okamžiku“

11. 2. – 15. 2. 2019

• Jarní prázdniny

20. 2. 2019

• Provozní porada + pedagogická rada VOŠZ SŘMR

• Zhodnocení zimního období VOŠZ SŘMR

• Předmětová komise společenskovědní

• Předmětová komise křesťanské nauky

22. 2. 2019

• Odevzdání prací pro školní kolo „Den psychologie – „Síla okamžiku“

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 3. ročníků středních škol s vedením školy

• Schůzka vedení školy s Radou studentů VOŠZ SŘMR – termín bude upřesněn po dohodě se studenty

• Ukončení 1. opravných termínů VOŠZ SŘMR za zimní období školního roku 2017/2018

 

Březen 2019

Krajské kolo „Den psychologie – „Síla okamžiku“ – termín bude upřesněn (SZŠ Ruská)

1. 3. 2019

• Nejzazší termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacích zkoušek na střední školy 

3. 3. – 9. 3. 2019

• Lyžařský kurz žáků obou středních škol

6. 3. 2019

• Popeleční středa – mše svatá k začátku postní doby

7. 3. 2019

• Školní kolo „Den psychologie – „Síla okamžiku“

13. 3. 2019

• Odborná předmětová komise pro zdravotnické předměty

• Předmětová komise ICT + MAT + přírodních věd

Předmětová komise cizích jazyků 

20. 3. 2019

• Provozní porada 

29. 3. 2019

• Odevzdání žákem vytvořeného vlastního seznamu literárních děl k ÚMZ 

31. 3. 2019

• Nejzazší termín jmenování místopředsedy a členů maturitních komisí ředitelem školy pro jarní zkušební období

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 2. ročníků středních škol s vedením školy

• Ukončení 2. opravných termínů VOŠZ SŘMR za zimní období školního roku 2018/2019

 

Duben 2019

Celostátní kolo „Den psychologie – „Síla okamžiku“ – termín bude upřesněn

3. 4. 2019

• Pedagogická rada – 3. čtvrtletí + provozní porada

• Třídní schůzky pro všechny ročníky středních škol v 17,00 hodin

• Písemná práce z Českého jazyka a literatury společné části MZ

• První termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 

+ dálková forma (DSČ)

• Uzavření klasifikace třídy 4. ZA 

• Druhý termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 

+ dálková forma (DSČ)

18. 4. 2019

• Velikonoční prázdniny

• Uzavření klasifikace třídy 2. ZD CSZŠ

• Uzavření klasifikace třídy 4. SČ a 4.VČ SOŠS

• Předmětová komise českého jazyka

• Předmětová komise pro sociální předměty

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 1. ročníků středních škol s vedením školy

• Schůzka vedení školy s Radou studentů VOŠZ SŘMR – termín bude upřesněn po dohodě se studenty

 

Květen 2019

Praktická MZ profilové části 4.VČ SOŠS (termín bude upřesněn)

Praktická MZ profilové části 4. SČ SOŠS (termín bude upřesněn)

Praktická MZ profilové části 4. ZA CSZŠ (termín bude upřesněn)

2. 5. – 10. 5. 2019

• Blok testů a písemných prací společné části MZ dle jednotného zkušebního schématu

• Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

13. 5. – 17. 5. 2019

• Praktická MZ profilové části 2. ZD CSZŠ

• Přípravný týden 4. ZA

• Přípravný týden 4.VČ SOŠS

• Přípravný týden 4. SČ SOŠS

• Přípravný týden 2. ZD

17. 5. 2019

• Uzavření klasifikace 3. ZA CSZŠ mimo OSN

• Předmětová komise matematiky a ICT

20. 5. – 21. 6. 2019

• Odborná praxe 3. ZA CSZŠ

• Profilové zkoušky 2. ZD CSZŠ

• Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4. ZA CSZŠ

• Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ třídy 4.VČ SOŠS

• Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ třídy 4. SČ SOŠS

24. 5. 2019

• Uzavření klasifikace 3. SČ SOŠS  mimo PEC 

• Uzavření klasifikace 3.VČ SOŠS  mimo VES

24. 5. 2019

• Noc kostelů

27. 5. – 21. 6. 2019

• Odborná praxe 3. SČ + 3.VČ SOŠS

29. 5. 2019

• Mše sv. k svátku sv. Zdislavy – patronky SOŠS 

• Předmětová komise společenskovědní

• Předmětová komise křesťanské nauky

 

Červen 2019

20. 5. – 21. 6. 2019

• Pokračování souvislé odborné praxe 3. ZA CSZŠ 

27. 5. – 21. 6. 2019

• Pokračování souvislé odborné praxe 3. SČ + 3.VČ SOŠS

5. 6. 2019

• Předmětová komise cizích jazyků

10. 6. – 21. 6. 2019

• Souvislá odborná praxe 1. ZD CSZŠ

• Program primární prevence pro 1. ročníky obou středních škol „HIV – tvá volba“ – 1. – 4. vyučovací hodina (1. ZA à 2 hod., 1. SČ + 1.VČ à 2 hod.)

17. 6. – 21. 6. 2019

• Řádný termín absolutorií VOŠZ SŘMR

19. 6. 2019

• Uzavření klasifikace

• Zápis známek do třídních výkazů v Bakalářích

20. 6. 2019

• Klasifikační pedagogická rada 2. pololetí (čtvrtek)

21. 6. 2019

• Program primární prevence pro 2. ročníky obou středních škol „Nebezpečné sekty“ – 1. – 4. vyučovací hodina (2. ZA à 2 hodiny, 2. SČ + 2.VČ à 2. hodiny)

25. 6. 2019

• Nejzazší termín podání přihlášek žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce ředitelce školy pro podzimní zkušební období (opravné + náhradní)

• Zveřejnění nabídky zkoušek profilové části MZ (forma + témata) pro školní rok 2018/2019 (třetí ročníky CSZŠ a SOŠS)

• Vodácký kurz

24. 6. – 27. 6. 2019

• Sportovní a projektové dny, vzdělávací akce

• Zhodnocení školního roku – anketa spokojenosti se studiem

• Odevzdání vysvědčení k podpisu ředitelce školy

• Úklid školy

• Třídnické hodiny

• Odborná předmětová komise pro zdravotnické předměty 

• Mše svatá při příležitosti zakončení školního roku v kostele sv. Ignáce

28. 6. 2019

• Vydání vysvědčení 

• Ředitelka školy jmenuje místopředsedy a další členy maturitních komisí pro podzimní období

• Podání přihlášek do CZVV ředitelkou školy pro podzimní termín