Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Září 2020

Adaptační kurzy 1. ročníků obou středních škol se vzhledem k doporučení MŠMT nekonají.

1. 9. – 4. 9. 2020 

• Písemné maturitní zkoušky, podzimní termín (ve spádových školách)

1. 9. 2020 zahájení školního roku 

• CSZŠ a SOŠS – nástup studentů denního studia v 9,00 hodin

1. 9. 2020

• Provozní porada obou středních škol v 10,30 hodin (krátká – stavy žáků)

2. 9. 2020

• Třídnické hodiny, úvodní třídnické práce, fotografování 1. ročníky + nově přišlí žáci a studenti

• BOZ pro 1. a 3. ročníky CSZŠ a SOŠS (v 9,00 hodin a 10,00 hodin dle rozpisu) 

• Třídnické práce, příprava na praxi – 4. ročník CSZŠ

3. 9. 2020

• Třídnické hodiny + výuka dle rozvrhu a změn

4. 9. 2020

• Výuka dle rozvrhu a změn

• Zahajovací mše svatá v kostele sv. Ignáce v 11,00 hod. včetně 1. ročníků

• Příprava na praxi – 4. ročník CSZŠ 

• Zpřístupnění školního seznamu literárních děl k MZ („Kánon“)

 

8. 9. 2020

• Ústní maturitní zkoušky CSZŠ 

7. 9. – 8. 9. 2020

• Nástup a první konzultace studentů dálkového studia zdravotnický asistent 2. PD (2. ročník)

9. 9. 2020 

• Školení BOZ – NMSKB (pí Jílková) 3. ročník CSZŠ v 10,15 hodin

14. 9. – 15. 9. 2020

• Nástup a první konzultace studentů dálkového studia zdravotnický asistent 1. PD (1. ročník)

• Přednáška Mgr. Váchy „Nebezpečí v kyberprostoru“ pro 1. ročníky SOŠS + CSZŠ

15. 9. 2020

• Odevzdání tabulky odučeného, redukovaného ev. neodučeného učiva v době uzavření škol od 11. 3. do 30. 6. 2020 

16. 9. 2020

• Svátek sv. Ludmily – „Den církevního školství“

 

16. 9. 2020

• Předmětová komise cizích jazyků

• Předmětová komise českého jazyka

22. 9. 2020

• Prokazatelné seznámení žáků 4. ročníků obou středních škol s  „Kánonem“ literárních děl k SČ MZ, stvrzení podpisem žáka

30. 9. 2020

• Nahlášení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (třídní učitelé 1. ročníků), doplnění a obnova IVP u žáků všech ročníků 

• Termín doplnění třídních výkazů v Bakalářích

• Termín odevzdání tematických plánů

• Termín nahlášení náplně třídnických hodin

• Termín odevzdání plánů předmětových komisí

• Nahlášení účasti žáků osvobozených z TEV v náhradní výuce

• Květinový den 2020

 

 

 

 Tento celoroční plán bude průběžně doplňován a aktualizován

 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce