Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

 

Prosinec 2019

Adventní soutěž ve výzdobě učeben

Adventní poznávací zájezd – termín bude upřesněn 

Vánoční turnaj v odbíjené – termín bude upřesněn

1. 12. 2019

• Uzávěrka podání přihlášek k MZ žáky ředitelce školy (nejzazší termín)

4. 12. 2019

• Předmětová komise cizích jazyků 

• Předmětová komise českého jazyka

12. 12. 2019

• Program primární prevence pro 1. ročníky obou středních škol „HIV je Tvá volba“ – 1. – 4. vyučovací hodina (1. APS + 1. BPS à 2 hodiny, 1. SČ + 1.VČ à 2. hodiny)

• Den otevřených dveří od 17,00 hodin (2. termín – čtvrtek)

16. 12. 2019

• Divadelní představení D 21 – Ch. Dickens „Vánoční koleda“, pro 3. ročníky nebo 2. ročníky (80 míst)

19. 12. 2019

• Vánoční mše sv. v kostele sv. Ignáce v 10,30 hodin, vánoční besídka tříd (čtvrtek)

19. 12. 2019

• Žák obdrží výpis z přihlášky k MZ a potvrdí správnost údajů svým podpisem v „Protokolu o předání výpisu z přihlášek k MZ“, (nejzazší termín)

23. 12. 2019 – 5. 1. 2020

• Vánoční prázdniny

31. 12. 2019

• Nejzazší termín určení jednotného zkušebního schématu pro konání didaktických testů a písemných prací společné části jarního období (MŠMT)

 

Leden 2020

6. 1. 2020

• Nástup do školy 

6. 1. – 17. 1. 2020

• Souvislá OSN praxe třídy 2. ZD

17. 1. 2020

• Uzavření klasifikace 3. + 4. ročníků SOŠS + 4. ročníku CSZŠ

• Odevzdat podklady ke klasifikaci obou středních škol výchovným poradcům – neprospěch, neklasifikovaní + výchovné problémy (třídní učitelé)

18. 1. 2020

• Maturitní ples 4. ročníků obou středních škol v Lucerně (společně s SPŠE Fr. Křižíka)

20. 1. – 24. 1. 2020

• Souvislá odborná praxe 3. + 4. ročníků SOŠS + 4. ročníku CSZŠ

21. 1. 2020

• Den otevřených dveří od 17,00 hod. (3. termín – úterý)

24. 1. 2020

• Uzavření klasifikace ostatních tříd SOŠS + CSZŠ, zápis do třídních výkazů v Bakalářích (do 12,00 hodin)

28. 1. 2020 

• Pedagogická rada v 15,00 hodin

28. 1. – 29. 1. 2020  

• Tisk výpisů z vysvědčení

30. 1. 2020 

• Vydání výpisů z vysvědčení 

• Zveřejnění kritérií přijímacího řízení – 1. kolo

31. 1. 2020

• Pololetní prázdniny

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 4. ročníků středních škol s vedením školy

 

Únor 2020 

2. 2. – 8. 2. 2020

• Lyžařský kurz žáků obou středních škol

7. 2. 2020

• Ukončení třídních kol „Psychologické olympiády“, téma „Můj velký sen“

17. 2. – 23. 2. 2020

• Jarní prázdniny

26. 2. 2020

• Předmětová komise společenskovědní

• Odevzdání prací pro školní kolo „Den psychologie – „Můj velký sen“

• Popeleční středa – mše svatá k začátku postní doby

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 3. ročníků středních škol s vedením školy

 

Březen 2020

Krajské kolo „Den psychologie – „Síla okamžiku“ – termín bude upřesněn (SZŠ Ruská)

1. 3. 2020

• Nejzazší termín odevzdání přihlášek pro první kolo přijímacích zkoušek na střední školy 

6. 3. 2020

• Školní kolo „Den psychologie – „Můj velký sen“

11. 3. 2020

• Odborná předmětová komise pro zdravotnické předměty

• Předmětová komise ICT + MAT + přírodních věd , Předmětová komise cizích jazyků 

18. 3. 2020

• Provozní porada 

27. 3. 2020

• Odevzdání žákem vytvořeného vlastního seznamu literárních děl k ÚMZ 

31. 3. 2020

• Nejzazší termín jmenování místopředsedy a členů maturitních komisí ředitelem školy pro jarní zkušební období

• Druhý týden schůzka zástupců žáků 2. ročníků středních škol s vedením školy

 

Duben 2020

Celostátní kolo „Den psychologie – „Můj velký sen“ – 2. 4. 2020 Kyjov

7. 4. 2020 (úterý)  

·         Pedagogická rada – 3. čtvrtletí + provozní porada

·         Třídní schůzky pro všechny ročníky středních škol v 17,00 hodin

8. 4. 2020 Písemná práce z Českého jazyka a literatury společné části MZ

9. 4. 2020

·         Velikonoční prázdniny

14. 4. 2020 První termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory vzdělání 
15. 4. 2020 Druhý termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory vzdělání

15. 4. 2020

·         Předmětová komise českého jazyka

·         Předmětová komise pro sociální předměty

 

21. 4. 2019 Uzavření klasifikace třídy 2. ZD CSZŠ

29. 4. 2020 Uzavření klasifikace třídy 4. ZA CSZŠ

30. 4. 2020 Uzavření klasifikace třídy 4. SČ a 4.VČ SOŠS

 

27. 4. – 29. 4. 2020

·         Praktická MZ profilové části 4. VČ SOŠS

30. 4. 2020 Písemná práce z Anglického jazyka společné části MZ

 

·         Druhý týden schůzka zástupců žáků 1. ročníků středních škol s vedením školy

 

Květen 2020

4. 5. – 5. 5. 2020 Blok testů a písemných prací společné části MZ dle jednotného zkušebního schématu

 

11. 5. – 15. 5. 2020 Přípravný týden 2. ZD

11. 5. – 15. 5. 2020 Přípravný týden 4. VČ SOŠS

 

11. – 13. 5 2020

·         Praktická MZ profilové části 4. SČ SOŠS

11. 5. – 15. 5. 2020

·         Praktická MZ profilové části 4. ZA CSZŠ

13. a 14. 5. 2020 Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

15. 5. 2020

·         Uzavření klasifikace 3. ZA CSZŠ mimo OSN

·         Předmětová komise matematiky a ICT

18. 5. – 21. 5. 2020

·         Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4. VČ SOŠS

18. 5. – 22. 5. 2020

·         Praktická MZ profilové části 2. ZD CSZŠ

18. 5. – 22. 5. 2020 Přípravný týden 4. ZA

18. 5. – 19. 6. 2020

·         Odborná praxe 3. ZA CSZŠ

22. 5. 2020

·         Uzavření klasifikace 3. SČ SOŠS  mimo PEC

·         Uzavření klasifikace 3.VČ SOŠS  mimo VES

25. 5. – 29. 5. 2020

·         Profilové zkoušky 2. ZD CSZŠ (25. – 26. 5. 2020)

·         Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4. ZA CSZŠ (25. – 29. 5. 2020)

25. 5. – 19. 6. 2020

·         Odborná praxe 3. SČ + 3.VČ SOŠS

27. 5. 2020

·         Mše sv. k svátku sv. Zdislavy – patronky SOŠS

·         Předmětová komise společenskovědní

·         Předmětová komise křesťanské nauky

 

25 5. – 29. 5. 2020 Přípravný týden 4. SČ SOŠS

 

Červen 2020

1. 6. – 3. 6. 2020

·         Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4. SČ SOŠS

18. 5. – 19. 6. 2020

·         Pokračování souvislé odborné praxe 3. ZA CSZŠ

25. 5. – 19. 6. 2020

·         Pokračování souvislé odborné praxe 3. SČ + 3.VČ SOŠS

3. 6. 2020

·         Předmětová komise cizích jazyků

8. 6. – 19. 6. 2020

·         Souvislá odborná praxe 1. PD CSZŠ

15. 6. – 19. 6. 2020

·         Řádný termín absolutorií VOŠZ SŘMR

19. 6. 2020

·         Uzavření klasifikace

·         Zápis známek do třídních výkazů v Bakalářích

20. 6. – 24. 6. 2020

·         Vodácký kurz

22. 6. 2020

·         Klasifikační pedagogická rada 2. pololetí (pondělí)

25. 6. 2020

·         Nejzazší termín podání přihlášek žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce ředitelce školy pro podzimní zkušební období (opravné + náhradní)

·         Zveřejnění nabídky zkoušek profilové části MZ (forma + témata) pro školní rok 2020/2021 (třetí ročníky CSZŠ a SOŠS)

22. 6. – 26. 6. 2020

·         Sportovní a projektové dny, vzdělávací akce

·         Zhodnocení školního roku – anketa spokojenosti se studiem

·         Odevzdání vysvědčení k podpisu ředitelce školy

·         Úklid školy

·         Třídnické hodiny

·         Odborná předmětová komise pro zdravotnické předměty

17. 6. 2020  v 10,00 hod.

·         Mše svatá při příležitosti zakončení školního roku

26. 6. 2020

·         Vydání vysvědčení

30. 6. 2020

·         Ředitelka školy jmenuje místopředsedy a další členy maturitních komisí pro podzimní období

·         Podání přihlášek do CZVV ředitelkou školy pro podzimní termín

 

Tento celoroční plán bude průběžně doplňován a aktualizován

 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce