Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

 

Únor 2021

10. 2. 2021

·      Ukončení třídních kol „Psychologické olympiády“, téma „Slovem pomáhám i ublížím“

17. 2. 2021

·      Popeleční středa, mše svatá pro zájemce v kapli školy v 9,45 hodin

22. 2. – 28. 2. 2021

·      Jarní prázdniny

17. 2. 2021

·      Provozní porada + pedagogická rada VOŠZ SŘMR (zhodnocení zimního období VOŠZ SŘMR)

·      Předmětová komise společenskovědní

·      Schůzka vedení školy s Radou studentů VOŠZ SŘMR – termín bude upřesněn po dohodě se studenty

·      Ukončení 1. opravných termínů VOŠZ SŘMR za zimní období školního roku 2020/2021

Březen 2021

1. 3. 2021

·      Nejzazší termín odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacích zkoušek na střední školy

3. 3. 2021

·     Školní kolo „Den psychologie – „Slovem pomáhám i ublížím“

10. 3. 2021

·     Krajské kolo „Den psychologie – „Slovem pomáhám i ublížím“ CSZŠ Jana Pavla II.

11. 3. 2021

·      Odborná předmětová komise pro zdravotnické předměty

·      Předmětová komise cizích jazyků

31. 3. 2021

·      Odevzdání žákem vytvořeného vlastního seznamu literárních děl k ÚMZ

31. 3. 2021

·      Nejzazší termín jmenování místopředsedy a členů maturitních komisí ředitelem školy pro jarní zkušební období

·      Ukončení 2. opravných termínů VOŠZ SŘMR za zimní období školního roku 2020/2021

Duben 2021

1. 4. 2021

·      Velikonoční prázdniny

6. – 7. 4. 2021

·     Celostátní kolo Den psychologie – „Slovem pomáhám i ublížím“ (SZŠ Chomutov)

7. 4. 2021      

·      Pedagogická rada – 3. čtvrtletí + provozní porada

·      Třídní schůzky pro všechny ročníky středních škol v 17,00 hodin

14. 4. 2021

·      Předmětová komise českého jazyka

·      Předmětová komise pro sociální předměty

23. 4. 2021

·      Nejzazší termín odevzdání absolventských prací studijní skupiny 3. A, pro náhradní termín 4. B, 3. A (2019/20)

30. 4. 2021

·     Uzavření klasifikace třídy 4. ZA CSZŠ

Květen 2021

3. 5. 2021

·     První termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory vzdělání

4. 5. 2021

·     Druhý termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory vzdělání

·     Uzavření klasifikace třídy 2. PD CSZŠ

14.5. 2021  

·     Uzavření klasifikace třídy 4. SČ a 4.VČ SOŠS

10. 5. – 14. 5. 2021

·      Praktická MZ profilové části 4. ZA CSZŠ

10. 5. – 14. 5. 2021

·     Přípravný týden 2. ZD

·     Přípravný týden 4. VČ SOŠS

12.5. – 14. 5. 2021

·      Praktická MZ profilové části 4. SČ SOŠS

17.5. – 21. 5. 2021

·      Praktická MZ profilové části 2. ZD CSZŠ

17. 5. – 21. 5. 2021

·      Profilové zkoušky MZ třídy 4. VČ SOŠS 

17. 5. – 21. 5. 2021

·     Přípravný týden 4. ZA

14. 5. 2021

·      Uzavření klasifikace 3. ZA CSZŠ mimo OSN

17. 5. – 18. 6. 2021

·      Odborná praxe 3. ZA CSZŠ

22. 5. 2021

·      Uzavření klasifikace 3. SČ SOŠS  mimo PEC

·      Uzavření klasifikace 3.VČ SOŠS  mimo VES

24. 5. – 28. 5. 2021

·     Didaktický test Českého jazyka a Anglického jazyka společné

24. 5. – 28. 5.2021

·      Profilové zkoušky 2. ZD CSZŠ (24. – 25. 5. 2021)

·      Profilové zkoušky MZ třídy 4. ZA CSZŠ (24. – 28. 5. 2021)

25. 5. – 19. 6. 2021

·      Odborná praxe 3. SČ + 3.VČ SOŠS

25. 5. 2021

·      Mše sv. k svátku sv. Zdislavy – patronky SOŠS

·      Předmětová komise společenskovědní

·      Předmětová komise křesťanské nauky

Červen 2021

1. 6. – 3. 6. 2021

·      Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4. SČ SOŠS

2. 6 a 3. 6. 2021 

·     Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

17. 5. – 18. 6. 2021

·      Pokračování souvislé odborné praxe 3. ZA CSZŠ

25. 5. – 19. 6. 2021

·      Pokračování souvislé odborné praxe 3. SČ + 3.VČ SOŠS

3. 6. 2021

·      Předmětová komise cizích jazyků

14. 6. – 25. 6. 2021

·      Souvislá odborná praxe 1. PD CSZŠ

14. 6. – 18. 6. 2021

·      Řádný termín absolutorií VOŠZ SŘMR

18. 6. 2021

·      Uzavření klasifikace

·      Zápis známek do třídních výkazů v Bakalářích

21. 6. 2021

·      Klasifikační pedagogická rada 2. pololetí (pondělí)

·      VOŠZ 1. kolo přijímacího řízení

25. 6. 2021

·      Nejzazší termín podání přihlášek žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce ředitelce školy pro podzimní zkušební období (opravné + náhradní)

·      Zveřejnění nabídky zkoušek profilové části MZ (forma + témata) pro školní rok 2021/2021 (třetí ročníky CSZŠ a SOŠS) - termín bude upřesněn

22. 6. – 25. 6. 2021

·      Sportovní a projektové dny, vzdělávací akce

·      Zhodnocení školního roku – anketa spokojenosti se studiem

·      Odevzdání vysvědčení k podpisu ředitelce školy

·      Úklid školy

·      Třídnické hodiny

·      Odborná předmětová komise pro zdravotnické předměty

23. 6. 2021

·      Mše svatá při příležitosti zakončení školního roku

30. 6. 2021

·      Ředitelka školy jmenuje místopředsedy a další členy maturitních komisí pro podzimní období

·      Podání přihlášek do CZVV ředitelkou školy pro podzimní termín

28. – 30. 6.  2021

·     Volno udělené ředitelkou školy

27.8. 2021 VOŠZ

·     2. kolo přijímacího řízení

Tento celoroční plán bude průběžně doplňován a aktualizován

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce