Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Leden 2021

4. 1. 2021                           

·      začátek výuky v novém roce

4. 1. – 15. 1. 2021

·      Souvislá OSN praxe třídy 2. ZD

18. 1. – 22. 1. 2021

·      Řádný termín absolutoria studijní skupiny 4. B VOŠZ, náhradní termín pro 3. A, opravný termín pro kombinované studium (2019/20)

25. 1. 2021

·      Uzavření klasifikace, zápis do třídních výkazů v Bakalářích (do 12,00 hodin)

26. 1. 2021   úterý

·      Pedagogická rada v 15,00 hodin

28. 1. 2021

·      Vydání výpisů z vysvědčení do 31. 1. 2021

·      Zveřejnění kritérií přijímacího řízení – 1. kolo

29. 1. 2021

·      Pololetní prázdniny

Únor 2021

2. 2. – 8. 2. 2021

·      Lyžařský kurz žáků obou středních škol

10. 2. 2021

·      končení třídních kol „Psychologické olympiády“, téma „Slovem pomáhám i ublížím“

17. 2. 2021

·      Popeleční středa, mše svatá pro zájemce v kapli školy v 9,45 hodin

22. 2. – 28. 2. 2021

·      Jarní prázdniny

17. 2. 2021

·      Provozní porada + pedagogická rada VOŠZ SŘMR (zhodnocení zimního období VOŠZ SŘMR)

·      Předmětová komise společenskovědní

·      Schůzka vedení školy s Radou studentů VOŠZ SŘMR – termín bude upřesněn po dohodě se studenty

·      Ukončení 1. opravných termínů VOŠZ SŘMR za zimní období školního roku 2020/2021

Březen 2021

1. 3. 2021

·      Nejzazší termín odevzdání přihlášek pro 1. kolo přijímacích zkoušek na střední školy

3. 3. 2021 Školní kolo „Den psychologie – „Slovem pomáhám i ublížím“

10. 3. 2021 Krajské kolo „Den psychologie – „Slovem pomáhám i ublížím“ CSZŠ Jana Pavla II.

11. 3. 2021

·      Odborná předmětová komise pro zdravotnické předměty

·      Předmětová komise ICT + MAT + přírodních věd

·      Předmětová komise cizích jazyků

31. 3. 2021

·      Odevzdání žákem vytvořeného vlastního seznamu literárních děl k ÚMZ

31. 3. 2021

·      Nejzazší termín jmenování místopředsedy a členů maturitních komisí ředitelem školy pro jarní zkušební období

·      Ukončení 2. opravných termínů VOŠZ SŘMR za zimní období školního roku 2020/2021

Duben 2021

1. 4. 2021

·      Velikonoční prázdniny

6. – 7. 4. 2021 Celostátní kolo „Den psychologie – „Slovem pomáhám i ublížím“ (SZŠ Chomutov )

7. 4. 2021 (středa)          

·      Pedagogická rada – 3. čtvrtletí + provozní porada

·      Třídní schůzky pro všechny ročníky středních škol v 17,00 hodin

6. 4. 2021 Písemná práce z Českého jazyka a literatury společné části MZ

9. 4. 2021 Písemná práce z Anglického jazyka společné části MZ

12. 4. 2021 První termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory vzdělání
13. 4. 2021 Druhý termín jednotné přijímací zkoušky – čtyřleté obory vzdělání

14. 4. 2021

·      Předmětová komise českého jazyka

·      Předmětová komise pro sociální předměty

23. 4. 2021

·      Nejzazší termín odevzdání absolventských prací studijní skupiny 3. A, pro náhradní termín 4. B, 3. A (2019/20)

Květen 2021

·      3. 5. – 4. 5. Didaktický test Českého jazyka a Anglického jazyka společné

·      30. 4. 2021 Uzavření klasifikace třídy 4. ZA CSZŠ

·      4. 5. 2021 Uzavření klasifikace třídy 2. PD CSZŠ

·      14.5. 2021  Uzavření klasifikace třídy 4. SČ a 4.VČ SOŠS

10. 5. – 14. 5. 2021

·      Praktická MZ profilové části 4. ZA CSZŠ

10. 5. – 14. 5. 2021 Přípravný týden 2. ZD

10. 5. – 14. 5. 2021 Přípravný týden 4. VČ SOŠS

12.5. – 14. 5. 2021

·      Praktická MZ profilové části 4. SČ SOŠS

17.5. – 21. 5. 2021

·      Praktická MZ profilové části 2. ZD CSZŠ. A

17. 5. – 21. 5. 2021

·      Profilové zkoušky MZ třídy 4. VČ SOŠS 

17. 5. – 21. 5. 2021 Přípravný týden 4. ZA

24. 5. – 28. 5. 2021 Přípravný týden 4. SČ SOŠS

24. 5. – 28. 5.2021

·      Profilové zkoušky 2. ZD CSZŠ (24. – 25. 5. 2021)

·      Profilové zkoušky MZ třídy 4. ZA CSZŠ (24. – 28. 5. 2021)

31. 5. – 3. 6. 2021

·      Praktická MZ profilové části 4. VČ SOŠS

31. 5. – 4. 6. 2021

·      Profilové zkoušky MZ třídy 4. SČ SOŠS

12. a 13. 5. 2021 Náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

14. 5. 2021

·      Uzavření klasifikace 3. ZA CSZŠ mimo OSN

·      Předmětová komise matematiky a ICT

17. 5. – 18. 6. 2021

·      Odborná praxe 3. ZA CSZŠ

22. 5. 2021

·      Uzavření klasifikace 3. SČ SOŠS  mimo PEC

·      Uzavření klasifikace 3.VČ SOŠS  mimo VES

25. 5. – 19. 6. 2021

·      Odborná praxe 3. SČ + 3.VČ SOŠS

25. 5. 2021

·      Mše sv. k svátku sv. Zdislavy – patronky SOŠS

·      Předmětová komise společenskovědní

·      Předmětová komise křesťanské nauky

Červen 2021

1. 6. – 3. 6. 2021

·      Profilové zkoušky a ÚMZ společné části MZ tříd 4. SČ SOŠS

17. 5. – 18. 6. 2021

·      Pokračování souvislé odborné praxe 3. ZA CSZŠ

25. 5. – 19. 6. 2021

·      Pokračování souvislé odborné praxe 3. SČ + 3.VČ SOŠS

3. 6. 2021

·      Předmětová komise cizích jazyků

14. 6. – 25. 6. 2021

·      Souvislá odborná praxe 1. PD CSZŠ

14. 6. – 18. 6. 2021

·      Řádný termín absolutorií VOŠZ SŘMR

18. 6. 2021

·      Uzavření klasifikace

·      Zápis známek do třídních výkazů v Bakalářích

·      21. 6. 2021

·      Klasifikační pedagogická rada 2. pololetí (pondělí)

·      VOŠZ 1. kolo přijímacího řízení

25. 6. 2021

·      Nejzazší termín podání přihlášek žáků 4. ročníků k maturitní zkoušce ředitelce školy pro podzimní zkušební období (opravné + náhradní)

·      Zveřejnění nabídky zkoušek profilové části MZ (forma + témata) pro školní rok 2021/2021 (třetí ročníky CSZŠ a SOŠS) - termín bude upřesněn

22. 6. – 26. 6. 2021

·         Sportovní a projektové dny, vzdělávací akce

·      Zhodnocení školního roku – anketa spokojenosti se studiem

·      Odevzdání vysvědčení k podpisu ředitelce školy

·      Úklid školy

·      Třídnické hodiny

·      Odborná předmětová komise pro zdravotnické předměty

23. 6. 2021  v 11,00 hod.

·      Mše svatá při příležitosti zakončení školního roku

30. 6. 2021

·      Ředitelka školy jmenuje místopředsedy a další členy maturitních komisí pro podzimní období

·      Podání přihlášek do CZVV ředitelkou školy pro podzimní termín

28. – 30. 6.  2021 Volno udělené ředitelkou školy

27.8. 2021 VOŠZ 2. kolo přijímacího řízení

Tento celoroční plán bude průběžně doplňován a aktualizován

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce