Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK
Název projektu: 
Šablony OP PPR pro CSZŠ Jana Pavla II.
Registrační číslo:
CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001233
Stručný popis projektu:
Projekt je zaměřen na jedno kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.
Cíle projektu a jeho výsledky:
Cílem projektu je cílená podpora žáků s OMJ (díky zapojení dvojjazyčného školního asistenta a doučování), rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, vzdělávání a osobností rozvoj pedagogických pracovníků formou zahraničních stáží a zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).
 
Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR. 
Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy. 
  
Projekt 
ŠABLONY II CSZŠ JANA PAVLA II.
je spolufinancován Evropskou unií. Projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0016898 je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání žáků a podporu extrakurikulárních aktivit.
 
Název projektu:
Šablony II. OP PPR pro CSZŠ Jana Pavla II.
Registrační číslo: 
CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001682
Stručný popis projektu: 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí školy.
Cíle projektu a jeho výsledky:
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je cílená podpora žáků s OMJ (díky zapojení dvojjazyčného školního asistenta a doučování), rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky a zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).
 
Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR. Finanční prostředky na projekty jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.
 

 

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce