Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Informace k maturitním zkouškám 2020

Profilová maturitní zkouška

Ředitelka Církevní střední zdravotnické školy Jana Pavla II. stanoví pro školní rok 2019/ 2020  níže uvedenou nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek:

Obor – Zdravotnický asistent, 53-41-M/01, školní vzdělávací program „Praktická sestra“ forma: denní studium, dálkové zkrácené studium

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská nauka – ústní maturitní zkouška

Somatologie – ústní maturitní zkouška

Informační a komunikační technologie – ústní maturitní zkouška s praktickou prezentací

Psychologie a komunikace – maturitní práce a její obhajoba

 

Rozpis témat pro jednotlivé předměty: viz níže odkaz  s přehledem témat

• Přihlášky k MZ (včetně opravných zkoušek) v jarním zkušebním období 2020 podává žák nejpozději do 2. prosince 2019.

• 18. 12. 2019 je nejzazší termín, kdy si žák převezme výpis z přihlášky z informačního systému a správnost potvrdí podpisem protokolu 

o předání výpisu.

• Od 2. 1. 2020 se každý žák bude registrovat ve výsledkovém portálu žáka.

 

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny zveřejněním jednotného zkušebního schématu (dále jen JZS) do 15. 1. 2020.

Termíny konání písemných prací společné části MZ: 8. 4. a 30. 4. 2020 (konkrétně dle JZS)

Termíny konání didaktických testů společné části MZ: 4. 5. až 6. 5. 2020 (konkrétně dle  JZS)

Období, kdy se mohou konat ústní zkoušky společné části MZ: 16. 5. - 10. 6. 2020 (konkrétní termín určí ředitelka školy)

Povinné profilové maturitní zkoušky - termíny:

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška 

Období, kdy se budou konat praktické zkoušky profilové části MZ: 4.ZA - 11.5 - 15.5. 2020, 2.ZD - 18.5 -22.5. 2020 

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška 

Období, kdy se budou konat ústní zkoušky profilové části MZ:  4.ZA - 25.5 - 29.5. 2020, 2.ZD - 25.5 -26.5. 2020 

Veškeré aktuální informace ke společné části maturitních zkoušek = termíny bloků písemných prací a didaktických testů pro jednotlivé předměty, legislativní a organizační změny najdete na www.maturita.cermat.cz 

V přílohách níže naleznete Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce a témata k profilové maturitní zkoušce.

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce