Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Informace k maturitním zkouškám 2021

Ředitelka Církevní střední zdravotnické školy Jana Pavla II. rozhodla na základě novely Školského zákona podle zákona č. 284/2020 Sb. s účinností od 1. 10. 2020 a vzhledem k opatření MŠMT ČR č. j. MSMT-31622/2020-1 a stanovila pro školní rok 2020/ 2021  níže uvedenou nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek:

Společná část MZ

Didaktické testy – český jazyk a literatura a anglický jazyk

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů (předměty: český jazyk a literatura a anglický jazyk) v jarním zkušebním období roku 2021 od pondělí 3. května 2021 do pátku 7. května 2021

Profilová maturitní zkouška

Obor – Zdravotnický asistent, 53-41-M/01, školní vzdělávací program „Praktická sestra“

forma: denní studium

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Český jazyk a literatura: ústní a písemná maturitní zkouška

Anglický jazyk: ústní a písemná maturitní zkouška

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška

Nepovinné zkoušky :

Křesťanská nauka – ústní maturitní zkouška

Somatologie – ústní maturitní zkouška

Informační a komunikační technologie – ústní maturitní zkouška s praktickou prezentací

Psychologie a komunikace – maturitní práce a její obhajoba

 

Obor – Praktická sestra, 53-41-M/03, školní vzdělávací program „Praktická sestra“

forma: dálkové zkrácené studium

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská nauka – ústní maturitní zkouška

Somatologie – ústní maturitní zkouška 

Psychologie a komunikace – maturitní práce a její obhajoba

 

Rozpis témat pro jednotlivé předměty: viz níže odkaz  s přehledem témat

• Přihlášky k MZ (včetně opravných zkoušek) v jarním zkušebním období 2021 podává žák nejpozději do 30. listopadu 2020.

• Nejzazší termín, kdy si žák převezme výpis z přihlášky z informačního systému a správnost potvrdí podpisem protokolu o předání výpisu – bude upřesněno.

• Každý žák se bude registrovat ve výsledkovém portálu žáka (termín registrace – bude upřesněno)

 

Veškeré aktuální informace ke společné části maturitních zkoušek = termíny bloků písemných prací a didaktických testů pro jednotlivé předměty, legislativní a organizační změny najdete na www.maturita.cermat.cz 

V přílohách níže naleznete Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce a témata k profilové maturitní zkoušce.

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce