Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Informace k maturitním zkouškám 2020

Profilová maturitní zkouška

Ředitelka Církevní střední zdravotnické školy Jana Pavla II. stanoví pro školní rok 2019/ 2020  níže uvedenou nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek:

Obor – Zdravotnický asistent, 53-41-M/01, školní vzdělávací program „Praktická sestra“ forma: denní studium, dálkové zkrácené studium

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská nauka – ústní maturitní zkouška

Somatologie – ústní maturitní zkouška

Informační a komunikační technologie – ústní maturitní zkouška s praktickou prezentací

Psychologie a komunikace – maturitní práce a její obhajoba

 

Rozpis témat pro jednotlivé předměty: viz níže odkaz  s přehledem témat

• Přihlášky k MZ (včetně opravných zkoušek) v jarním zkušebním období 2020 podává žák nejpozději do 2. prosince 2019.

• 18. 12. 2019 je nejzazší termín, kdy si žák převezme výpis z přihlášky z informačního systému a správnost potvrdí podpisem protokolu 

o předání výpisu.

• Od 2. 1. 2020 se každý žák bude registrovat ve výsledkovém portálu žáka.

 

Informace k maturitním zkouškám 2020  - Aktualizace termínů ke 12. 5. 2020

Termíny konání didaktických testů

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy určuje konkrétní termíny MZ.

Písemné práce společné části MZ jsou zrušeny

Termíny konání didaktických testů společné části MZ: 

1. 6. 2020 - anglický jazyk - od 13 hodin

2. 6. 2020 – český jazyk a literatura - od 8 hodin

 

Ošetřování nemocných: 

Praktická maturitní zkouška se koná v budově školy v odborných učebnách- č. 5 a 6

2. ZD dálkové zkrácené studium - 19. 5. – 22. 5. 2020 od 8,00

4. ZA – 25. 5. – 28. 5. 2020 od 8 hodin

konkrétní rozpis maturantů bude doplněn 

 

Ústní maturitní zkoušky společné části MZ a profilová maturitní zkouška 

Český jazyk a literatura

Anglický jazyk

Ošetřovatelství 

2. ZD -  9. 6. a 10. 6. 2020 vždy od 13 hodin

4. ZA – 10. 6. – 15. 6. 2020 vždy od 8 hodin

konkrétní rozpis maturantů bude doplněn

 

 

 

Veškeré aktuální informace ke společné části maturitních zkoušek = termíny bloků písemných prací a didaktických testů pro jednotlivé předměty, legislativní a organizační změny najdete na www.maturita.cermat.cz 

V přílohách níže naleznete Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce a témata k profilové maturitní zkoušce.

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce