Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Informace k maturitním zkouškám 2020

Profilová maturitní zkouška

Ředitelka Církevní střední zdravotnické školy Jana Pavla II. stanoví pro školní rok 2019/ 2020  níže uvedenou nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek:

Obor – Zdravotnický asistent, 53-41-M/01, školní vzdělávací program „Praktická sestra“ forma: denní studium, dálkové zkrácené studium

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská nauka – ústní maturitní zkouška

Somatologie – ústní maturitní zkouška

Informační a komunikační technologie – ústní maturitní zkouška s praktickou prezentací

Psychologie a komunikace – maturitní práce a její obhajoba

 

Rozpis témat pro jednotlivé předměty: viz níže odkaz  s přehledem témat

• Přihlášky k MZ (včetně opravných zkoušek) v jarním zkušebním období 2020 podává žák nejpozději do 2. prosince 2019.

• 18. 12. 2019 je nejzazší termín, kdy si žák převezme výpis z přihlášky z informačního systému a správnost potvrdí podpisem protokolu 

o předání výpisu.

• Od 2. 1. 2020 se každý žák bude registrovat ve výsledkovém portálu žáka.

 

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny zveřejněním jednotného zkušebního schématu (JZD) zde.

Termíny konání písemných prací společné části MZ: 8. 4. a 30. 4. 2020 (konkrétně dle JZS)

Termíny konání didaktických testů společné části MZ: 4. 5. až 6. 5. 2020 (konkrétně dle  JZS)

Období, kdy se mohou konat ústní zkoušky společné části MZ: 16. 5. - 10. 6. 2020 (konkrétní termín určí ředitelka školy)

Povinné profilové maturitní zkoušky - termíny:

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška 

Období, kdy se budou konat praktické zkoušky profilové části MZ: 4.ZA - 11.5 - 15.5. 2020, 2.ZD - 18.5 -22.5. 2020 

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška 

Období, kdy se budou konat ústní zkoušky profilové části MZ:  4.ZA - 25.5 - 29.5. 2020, 2.ZD - 25.5 -26.5. 2020 

Veškeré aktuální informace ke společné části maturitních zkoušek = termíny bloků písemných prací a didaktických testů pro jednotlivé předměty, legislativní a organizační změny najdete na www.maturita.cermat.cz 

V přílohách níže naleznete Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce a témata k profilové maturitní zkoušce.

Aktuální akce

Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce