Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

 

 

Informace k maturitním zkouškám 2019

Profilová maturitní zkouška

Ředitelka Církevní střední zdravotnické školy Jana Pavla II. stanoví pro školní rok 2018/ 2019  níže uvedenou nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek:

Obor – Zdravotnický asistent, 53-41-M/01 školní vzdělávací program „Praktická sestra“

forma: denní studium, dálkové zkrácené studium

 

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška

 

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská nauka – ústní maturitní zkouška

Somatologie – ústní maturitní zkouška

Informační a komunikační technologie – ústní maturitní zkouška s praktickou prezentací

Psychologie a komunikace – maturitní práce a její obhajoba

Rozpis témat pro jednotlivé předměty: viz níže odkaz  

 

Termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části MZ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2019 na středu 10. dubna a čtvrtek 11. dubna 2019 a na pracovní dny v období od 2. května do 10. května 2019.

Přihlášky k MZ (včetně opravných zkoušek) v jarním zkušebním období 2019 podává žák nejpozději do 1. prosince 2018.

Veškeré aktuální informace ke společné části maturitních zkoušek = termíny bloků písemných prací a didaktických testů pro jednotlivé předměty, legislativní a organizační změny najdete na  www.novamaturita.cz 

 

 

Povinné profilové maturitní zkoušky - termíny:

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška

4. ZA – 23. 4. – 30. 4. 2019

2. ZD – 13. 5. – 21. 5. 2019

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška

4. ZA - 27. 5. – 31. 5. 2019

2. ZD - 27. 5. – 28. 5. 2019

Přesný termín a čas pro jednotlivé žáky bude určen po uzavření klasifikace dle aktuálního počtu žáků.

V přílohách níže naleznete Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce a témata k profilové maturitní zkoušce.