Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Informace k maturitním zkouškám 2020

Profilová maturitní zkouška

Ředitelka Církevní střední zdravotnické školy Jana Pavla II. stanoví pro školní rok 2019/ 2020  níže uvedenou nabídku povinných a nepovinných maturitních zkoušek:

Obor – Zdravotnický asistent, 53-41-M/01, školní vzdělávací program „Praktická sestra“ forma: denní studium, dálkové zkrácené studium

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška

Nepovinné zkoušky:

Křesťanská nauka – ústní maturitní zkouška

Somatologie – ústní maturitní zkouška

Informační a komunikační technologie – ústní maturitní zkouška s praktickou prezentací

Psychologie a komunikace – maturitní práce a její obhajoba

Rozpis témat pro jednotlivé předměty: viz níže odkaz  s přehledem témat

 

Maturitní zkoušky – podzim 2020

Obor – Zdravotnický asistent  - ŠVP „Praktická sestra“

Přihlašování k MZ

Předvyplněné přihlášky jsou připraveny dne 29. 6.2020, je nutný podpis maturujícího. Výpis z přihlášky obdrží žák elektronicky od 27. 7. do 5. 8. 2020

Poslední možný termín, kdy musí žák oznámit škole případné nesrovnalosti uvedených ve výpisu z přihlášky k MZ, je 5 dní po obdržení výpisu z přihlášky. 

Nejzazší termín pro odevzdání seznamu vybraných literárních děl pro ústní zkoušku z CJL je 25. 7. 2020

Společná část maturitní zkoušky: 

Písemné zkoušky SČ MZ 1. 9. – 4. 9. 2020. 

Písemné MZ a DT se konají na spádových školách.

Místo, termín a čas viz pozvánka, která bude doručena e-mailem. 

Ústní maturitní zkoušky společné části: 8. 9. 2020 v budově školy.

 

Profilová maturitní zkouška

Povinné profilové maturitní zkoušky:

Termíny pro konání profilové maturitní zkoušky 

Ošetřování nemocných: praktická maturitní zkouška 

- třída 4. ZA – 28. 8., ve škole, od 8,00 hod.

Ošetřovatelství: ústní maturitní zkouška 

4. ZA a 2. ZD -  8. 9. 2020 od 8 hodin, přesný časový rozpis dostanou maturanti na začátku září.

 

Veškeré aktuální informace ke společné části maturitních zkoušek = termíny bloků písemných prací a didaktických testů pro jednotlivé předměty, legislativní a organizační změny najdete na www.maturita.cermat.cz 

V přílohách níže naleznete Kánon titulů z české a světové literatury k ústní maturitní zkoušce a témata k profilové maturitní zkoušce.

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce