Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

 

Informace o platbě školného pro studující dálkového studia:

Dle zákona č. 561/2004 Sb. v úplném znění, §123.

(ŠVP pro nadcházející školní rok 2019/2020 se aktualizují a připravují)

 

ŠVP Zdravotnický asistent (Praktická sestra) - dálkové studium ZDE

Učební plán - Zdravotnický asistent (Praktická sestra) - dálkové studium ZDE

 

Výše školného:  

dvouleté zkrácené studium, zdravotnický asistent– 5000,-Kč - pololetně

 

Způsob úhrady:

Studující dálkové formy uhradí školné  bezhotovostně na č.ú. 100286704/0300

variabilní symbol 31819

Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení, dálkové studium + studovaný obor

 

Termíny platby:

Za 1. pololetí do 15. 10. 2018, pouze v naprosto výjimečných případech může ředitelka školy termín prodloužit.

Za 2. pololetí do 15. 2. 2019