Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

DENNÍ STUDIUM - ČTYŘLETÉ

Obor: Praktická sestra (53-41-M/03) 

Školní vzdělávací program: Praktická sestra

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 60c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanoví termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou stanovených v § 60 odst. 5 a § 62 odst. 4 školského zákona ve všech formách vzdělávání, včetně nástavbového studia ve školním roce 2022/2023.Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech, je stanovena v řádném termínu na dny:

Čtyřleté obory vzdělání:

PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 BUDE AKTUALIZOVÁNO

Termín podání přihlášky do 2. kola: 29. květen 2023

- řádně vyplněná přihláška včetně potvrzení lékaře o způsobilosti ke studiu.

Podrobné informace naleznete ZDE

 

Školní část přijímacího řízení 

Podrobná kritéria naleznete v dokumentech ke stažení viz níže

Všichni uchazeči musí předložit spolu s přihláškou potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

- prospěch ze základní školy 1. pololetí 9. třídy včetně chování

 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky se započítávají 60 %.  

Výsledky školní části přijímacího řízení se započítávají 40 %. 

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů 

(podle § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

 

Informace pro uchazeče - cizince  naleznete  níže v dokumentech ke stažení.

NOVĚ NALEZNETE V DOKUMNTECH KE STAŽENÍ, I INFORMACE PRO UCHAZACEČE - OBČANY UKRAJINY 

 

DÁLKOVÉ ZKRÁCENÉ STUDIUM - DVOULETÉ  

Obor: Praktická sestra (53-41-M/03) 

dvouleté dálkové zkrácené studium (pro ty, kteří úspěšně odmaturovali v jiném oboru)

Školní vzdělávací program: Praktická sestra

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku dálkového zkráceného studia  

Předpokládaný počet přijímaných žáků 1. kole: 30

Uchazeči o přijetí do dálkového zkráceného studia nekonají jednotné přijímací zkoušky ani jiné zkoušky. Přijímací řízení probíhá administrativním zpracováním předložených dokladů:

- řádně vyplněná přihláška k dálkovému studiu včetně vyjádření lékaře 

o způsobilosti ke studiu

- úspěšně vykonaná maturita v jiném oboru: uchazeči předkládají ověřenou kopii maturitního vysvědčení - maturitní zkouška konaná na zahraniční škole nenahrazuje společnou část maturitní zkoušky

- morální a občanská bezúhonnost - uchazeči doloží výpisem z rejstříku trestů ne starším jak 3 měsíce

- předložení dokladu o pracovní praxi v přímé lůžkové péči o nemocné (není podmínkou, ale bude zohledněno)  

Termín pro odevzdání přihlášek do 1. kola: do 1. dubna 2023

Vyplněné přihlášky a výše uvedené doklady posílejte na adresu školy.

Poznámka: Uchazeči (cizinci), kteří maturovali v zahraničí, nemohou být přijati k tomuto typu studia, protože jim dle stávající legislativy nemůže být uznána společná část maturitní zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (podle § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

  

 Další informace získáte u zástupkyně ředitelky

PhDr. Martina Margaritovová, tel.: 224 943 108

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce