Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

Přijímací řízení pro školní rok 2024/2025

 

Obor: Praktická sestra (53-41-M/03) 

V období od 1. 2. 2024 do 20. 2. 2024 je pracovní doba studijního oddělení od 8.00 – 16.00. 

Vážení zákonní zástupci a uchazeči, nově je zavedeno elektronické podávání přihlášek na www.dipsy.cz  Veškeré informace o tomto podání se dozvíte na www.prihlaskanastredni.cz.

 

Termín podání přihlášek 1. 2. – 20. 2. 2024

Součástí přihlášky jsou povinné přílohy:

• hodnocení prospěchu na ZŠ za 1. pololetí 9. třídy ze školního roku 2023/2024

• lékařský posudek o zdravotní způsobilosti uchazeče pro obor Praktická sestra 53-41-M/03 

Dalšími přílohami mohou být:

• žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury (může podat uchazeč, který získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky podle §20 odst. 4 školského zákona)

• žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a literatury a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce (může podat uchazeč, který doloží, že je cizincem s dočasnou ochranou na území ČR a získal předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky)

• doporučení školského poradenského zařízení platné pro úpravu podmínek přijímacího řízení potvrzení zaměstnavatele o délce praxe a pozici v současném zaměstnání na některém zdravotnickém pracovišti (u dálkového zkráceného studia)

• potvrzení zaměstnavatele o délce praxe a pozici v současném zaměstnání na některém zdravotnickém pracovišti (u dálkového zkráceného studia)

• výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob (u dálkového zkráceného studia)

 

Způsob podání přihlášky

1. Elektronicky (s ověřenou identitou – Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).

2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.

3. Papírovou přihláškou s přílohami.

 

Jednotná přijímací zkouška (dále jen JPZ)

• 12. a 15. dubna 2024 pro 4leté obory vzdělání 

 

Náhradní termíny JPZ (pro uchazeče, kteří se nemohou dostavit k řádnému termínu a omluví se do 3 dnů písemně řediteli školy, kde mají JPZ konat)

• 29. a 30. dubna 2024 

 

Další termíny 1. kola

• od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám

• 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu (po předchozí telefonní domluvě od 8.00 do 15.30)

• 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

 

Školní část přijímacího řízení - Kritéria a další informace naleznete níže v dokumentech ke stažení. 

 

 

Další informace získáte u zástupkyně ředitelky

PhDr. Martina Margaritovová, tel.: 224 943 108

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce