Tato stránka používá soubory cookies. Používáním této stránky, bez vypnutí cookies ve Vašich nastaveních prohlížeče, souhlasíte s jejich používaním.
OK

DENNÍ STUDIUM - ČTYŘLETÉ

Obor: Praktická sestra (53-41-M/03) 

Školní vzdělávací program: Praktická sestra

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku denního studia pro školní rok 2020/2021, předpokládaný počet přijímaných žáků: 60

Řádně vyplněná přihláška k dennímu studiu včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami dodají žádost o úpravu podmínek a doporučení školského poradenského zařízení o úpravě podmínek v přijímacím řízení. 

Termín odevzdání přihlášky do 1. 3. 2020

Nový formulář pro tento školní rok viz stránky školy nebo www.CERMAT.cz 

Jednotná přijímací zkouška - veškeré aktuální informace včetně testů najdete na www.CERMAT.cz  

Termíny jednotné přijímací zkoušky:

1. termín úterý 14. dubna 2020

2. termín středa 15. dubna 2020

náhradní termín – 13. 5. a 14. 5. 2020 

 

Školní část přijímacího řízení

- prospěch ze základní školy 8. třída a 1. pololetí 9. třídy včetně chování

- písemně doložené aktivity, úspěchy v soutěžích, diplomy z mimoškolní činnosti, účast a činnost v zájmových kroužcích

- motivační dopis - uchazečem vlastnoručně písemně vypracovaný záznam o svých zájmech, trávení volného času a motivaci k výkonu budoucího povolání (1 strana formátu A4 = 30 řádků, max. 2 strany formátu A4)

- zohledňujeme složení předmětů, bezproblémové chování a průměrný prospěch do 2,0 v 8. a 9. třídě

Výsledky jednotné přijímací zkoušky se započítávají 60 %.  

Výsledky školní části přijímacího řízení se započítávají 40 %. 

Podrobná kritéria budou zveřejněna v termínu dle platné legislativy do 31. ledna 2020  

Informace pro uchazeče - cizince (viz odkaz níže)

 

DÁLKOVÉ ZKRÁCENÉ STUDIUM - DVOULETÉ

Obor: Praktická sestra (53-41-M/03) 

dvouleté dálkové zkrácené studium (pro ty, kteří úspěšně odmaturovali v jiném oboru)

Školní vzdělávací program: Praktická sestra 

Podmínky přijetí ke studiu do 1. ročníku dálkového zkráceného studia 

Uchazeči dálkového zkráceného studia NEKONAJÍ jednotnou přijímací zkoušku.

- řádně vyplněná přihláška k dálkovému studiu včetně vyjádření lékaře o způsobilosti ke studiu, termín odevzdání přihlášky pro 1. kolo 30. března 2020

- úspěšně vykonaná maturita v jiném oboru: uchazeči předkládají originál nebo ověřenou kopii maturitního vysvědčení, POZOR - maturitní zkouška konaná na zahraniční škole nenahrazuje společnou část maturitní zkoušky, nemůže být uznána

- morální a občanská bezúhonnost - uchazeči doloží výpisem z rejstříku trestů ne starším jak 3 měsíce

- předložení dokladů o pracovní praxi (pokud budou požadovat její uznání) – týká se uchazečů, kteří pracují ve zdravotnickém zařízení nebo v zařízení sociální péče a práce je vykonávána na pozici v přímé péči o nemocné / klienty.  

Poznámka: Uchazeči (cizinci), kteří maturovali v zahraničí, nemohou být přijati k tomuto typu studia, protože jim dle stávající legislativy nemůže být uznána společná část maturitní zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí se oznamuje zveřejněním seznamu přijatých uchazečů 

(podle § 60 odst. 16, 17 a § 183 odst. 2 školského zákona).

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou.

Další informace získáte u zástupkyně ředitelky

PhDr. Martina Margaritovová, tel.: 224 943 108

 

Dokumenty ke stažení

Informace pro uchazeče cizince

Aktuální akce

Dnes
  • Dnes nejsou žádné akce
Zítra
  • Zítra nejsou žádné akce